Asker Genera

Oppdragsgiver:

OXER EIENDOM

Målestokk:

1:200

Produksjonsår:

2018