Askhøgda

Oppdragsgiver:

BONAVA

Målestokk:

1:200

Produksjonsår:

2022