Frysja Modellverksted

Bjørnegårdsvingen

Oppdragsgiver:

OBOS

Målestokk:

1:200

Produksjonsår:

2018