Frysja Modellverksted

Engersand Havn

Oppdragsgiver:

HRTB AS Arkitekter

Målestokk:

1:500

Produksjonsår:

2018