Frysja Modellverksted

Ensjø Torg

Oppdragsgiver:

Skanska

Målestokk:

1:200

Produksjonsår:

2019