Frysja Modellverksted

Jessheim Park

Oppdragsgiver:

Backe

Målestokk:

1:200

Produksjonsår:

2018