NYE Kilen Brygge

Oppdragsgiver:

MILIARUM BOLIG

Målestokk:

1:200

Produksjonsår:

2019