Sjøhagen Brygge

Oppdragsgiver:

Norsk Spesislolje/MER arkitektur as

Målestokk:

1:250

Produksjonsår:

2023