Frysja Modellverksted

Slemmestad Brygge

Oppdragsgiver:

Slemmestad Brygge AS

Målestokk:

1:500

Produksjonsår:

2019