Frysja Modellverksted

Solbergveien

Oppdragsgiver:

Selvaag Bolig

Målestokk:

1:200

Produksjonsår:

2022