Frysja Modellverksted

Voksentoppen

Oppdragsgiver:

Pi arkitekter

Målestokk:

1:1000

Produksjonsår:

2018